Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe     Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
    domeny *.wroc.pl
Monday, 11 grudnia 2023

Formularz do zmian w domenie wroc.pl

Cesję domeny należy przeprowadzić poprzez wypełnienie formularza i przesłanie skanu na adres domeny@wcss.wroc.pl

1. Proszę zaznaczyć przycisk wyboru przy polach których dotyczą zmiany:
2. Pełna nazwa domeny: *
2a. Adres e-mail osoby wprowadzającej zmiany: *
3. Informacje wnioskodawcy:
3b. Adres instytucji:
3ba. Ulica
3bb. Kod-pocztowy: 3bc. Miasto:
3d. Adres do faktury:
3da. Ulica:
3db. Kod-pocztowy: 3dc. Miasto:
4. Kontakt administracyjny - osoba reprezentująca Wnioskodawcę:
4a. Imię i nazwisko:
4b. Telefon:
4c. E-mail:
5. Kontakt techniczny:
5a. Imię i nazwisko:
5b. Instytucja:
5c. Adres:
5ca. Ulica:
5cb. Kod-pocztowy: 5cc. Miasto:
5d. Telefon:
5e. E-mail:
6. Primary name server:
6a. Nazwa:
6b. Adres IP: . . .
7. Secondary name server:
7a. Nazwa:
7b. Adres IP: . . .
Wpisz kod weryfikacyjny z obrazka do formularza obok: