Wroc�awskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe     Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
    domeny *.wroc.pl

Informacje o rejestracji nowej domeny w domenie *wroc.plPrzed wypełnieniem formularza proszę zapoznać się z dokumentem Zasady rejestracji i utrzymania domen w domenie wroc.pl.

Skan formularza wydrukowany i potwierdzony pieczęcią firmy oraz podpisem osoby upoważnionej proszę przesłać pocztą elektroniczą na adres: domeny@wcss.wroc.pl

FORMULARZ DO REJESTRACJI DOMEN

Informacje o zmianach w domenie *wroc.plPrzed wypełnieniem formularza proszę zapoznać się z dokumentem Zasady rejestracji i utrzymania domen w domenie wroc.pl. Poniższy formularz należy wypełnić i skan przesłać pocztą na adres domeny@wcss.wroc.pl.

FORMULARZ DO ZMIAN W DOMENIE