Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe     Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
    domeny *.wroc.pl
Tuesday, 16 lipca 2024

Formularz do rejestracji nowych domen w domenie wroc.pl


1. Cel/opis:
2. Pełna nazwa domeny: *
3. Wnioskodawca - instytucja zamawiająca domenę:
3a. Nazwa instytucji: *
3b. Adres instytucji: *
3ba. Ulica
3bb. Kod-pocztowy: 3bc. Miasto:
3c. NIP: *
3d. Adres do faktury: *
3da. Ulica:
3db. Kod-pocztowy: 3dc. Miasto:
4. Kontakt administracyjny - osoba reprezentująca Wnioskodawcę:
4a. Imię i nazwisko: *
4b. Telefon: *
4c. E-mail: *
5. Kontakt techniczny:
5a. Imię i nazwisko: *
5b. Instytucja:
5c. Adres:
5ca. Ulica:
5cb. Kod-pocztowy: 5cc. Miasto:
5d. Telefon: *
5e. E-mail: *
6. Primary name server:
6a. Nazwa: *
6b. Adres IP: . . .
7. Secondary name server:
7a. Nazwa: *
7b. Adres IP: . . .

Wnioskodawca wnosi o zarejestrowanie i utrzymanie domeny o wskazanej powyżej nazwie i jednocześnie zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu jej rejestracji i utrzymania oraz do przestrzegania aktualnie obowiązujących Zasad rejestracji i utrzymania domen w domenie wroc.pl.

Wnioskodawca oświadcza, że wszystkie powyższe dane są prawdziwe.

Wpisz kod weryfikacyjny z obrazka do formularza obok: