Wroc³awskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe     Wroc³awskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
    domeny *.wroc.pl
¶roda, 10 sierpnia 2022

Kontakt


       Maja Marks


tel.: 71 320 36 31


e-mail:
domeny@wcss.wroc.pl
dns@wask.wroc.pl


Adres:
bud. D-2 Politechniki Wroc³awskiej, pok.101
Plac Grunwaldzki 9
50-377 Wroc³aw


Adres do korespondencji:
Politechnika Wroc³awska
Wroc³awskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeæe Wyspiańskiego 27
50-370 Wroc³aw