Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe     Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
    domeny *.wroc.pl
środa, 10 sierpnia 2022

Informacje o rejestracji nowej domeny w domenie *wroc.plPrzed wypełnieniem formularza proszę zapoznać się z dokumentem Zasady rejestracji i utrzymania domen w domenie wroc.pl.

Formularz wydrukowany i potwierdzony pieczęcią firmy oraz podpisem osoby upoważnionej proszę przesłać zwykłą pocztą na adres:

WCSS Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

FORMULARZ DO REJESTRACJI DOMEN

Informacje o zmianach w domenie *wroc.plPrzed wypełnieniem formularza proszę zapoznać się z dokumentem Zasady rejestracji i utrzymania domen w domenie wroc.pl. Poniższy formularz należy wypelnić, wydrukować i przesłać.

FORMULARZ DO ZMIAN W DOMENIE